Wetgeving

Vanaf 1 oktober gaan de verplichtingen in. Een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/u blijft een fiets voor de wegcode en moet door de bestuurder dan ook als een fiets gebruikt worden op de openbare weg.

Elektrische fietsen die sneller dan 25 km/u. rijden, zijn geen fietsen maar bromfietsen. Deze modellen hebben trapondersteuning tot 45 km/u en worden ook vaak speed pedelec genoemd. Daarom zijn er nieuwe specifieke regels opgenomen in de wegcode. Vanaf 1 oktober is een rijbewijs en een helm verplicht en moeten de fietsen ook een nummerplaat hebben.

Helm verplicht
Bestuurders en passagiers van een speed pedelec moeten een helm dragen. Dat hoeft geen bromfietshelm te zijn maar mag een fietshelm zijn, op voorwaarde dat die bescherming biedt aan de slapen en het achterhoofd.

Nummerplaat
Speed pedelecs moeten ook worden uitgerust met een nummerplaat die begint met de letter ‘P’. Ze zijn 10x12 centimeter.

Verzekering
Bij een gemotoriseerde fiets of speed pedelec is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid verplicht indien de motor autonoom kan werken zonder trappen. Bij een fiets met elektrische hulpmotor is deze verzekering niet verplicht, maar een familiale verzekering wordt sterk aanbevolen.

Plaats op de weg
Aangezien speed pedelecs worden beschouwd als bromfietsen, zijn hier dezelfde regels van toepassing. Dit betekent onder meer dat er op het fietspad wordt gereden op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 50km/u of minder op voorwaarde dat de andere weggebruikers die zich op het fietspad bevinden niet in gevaar worden gebracht. Geldt een hogere snelheidsbeperking dan mogen bestuurders van speed pedelecs op het fietspad rijden wanneer het aanwezig en bruikbaar is.

Rijbewijs
Bestuurders van een speed pedelec moeten beschikken over een rijbewijs. De regering voegt speed pedelecs toe in het KB van de categorie bromfiets. Dat betekent dat men enkel een theoretische proef moet afleggen.

U kan alle info ook nog eens nalezen op de website van de overheid ( FOD MOBILITEIT )

http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/kentekenplaten/elektrische_fietsen/